Velika ušteda u štampanju glasačkih listića

Štampanje glasačkih listića u bjelopoljskoj štampariji Merkator koštalo je Državnu izbornu komisiju 46.059 eura. Ušteda je velika jer je to bila najniža od tri dostavljene ponude, kazao je za Pobjedu Aleksa Ivanović, predsjednik DIK-a.

Ivanović je rekao da je ponuda cetinjskog Oboda iznosila 149.863 eura, a štamparije Grafo 74.464 eura.

"Distribucija glasačkih listića završena je. Materijal je distribuiran svim opštinskim izbornim komisijama. Državnoj izbornoj komisiji bila je motivacija da se posao obavi kvalitetno, u roku i bez ikakve dileme, i naravno vodili smo računa o sredstvima iz budžeta, da se uštedi i po tom osnovu. Čini mi se da je ušteda velika, a cifre govore više od bilo kog mog komentara", rekao je Ivanović. Podsjetio je da se u subotu oko ponoći završilo štampanje listića, a da su juče ujutru završene ostale radnje, kao što je uništavanje štamparske ploče. "Ne postoji više mogućnost daljeg štampanja", rekao je Ivanović.

Štampano je ukupno 556.227 glasačkih listića, što obuhvata ukupan broj od 520.026 birača i rezervni broj listića, određen Zakonom, od 3 procenta od ukupnog broja birača, odnosno 16.201 glasački listić.

Na latiničnom pismu je 518.361, a na dvojezičnom 37.866 listića. N

a parlamentarnim izborima u Crnoj Gori učestvuje šest koalicija i pet političkih partija.

Glasaće se na 1.217 biračkih mjesta.

Izvor:RTCG