CDT: Glasaj slobodno, prijavi zloupotrebe

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pokrenuo je kampanju “Glasaj slobodno”, kako bi promovisao neprikosnoveno pravo građana/ki na slobodan politički izbor. Kako kažu, ovim putem žele da podsjete sve građane na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju, te da niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima utiče na njihov izbor.

CDT je naglasio da ovim promotivnom spotom podsjećaju da je u toku izborne kampanje zabranjeno zapošljavanje u javnoj upravi, otpis dugova za struju, vodu, komunalije, korišćenje javnih prostorija za aktivnosti političkih partija, korišćenje službenih vozila za potrebe kampanje, korišćenje javne mehanizacije bez nadoknade finansiranje političkih partija iz nedozvoljenih izvora.

Na sajtu CDT-a (https://www.izbori2020.cdtmn.org) je postavljena aplikacija pomoću koje građani/ke mogu poslati prijave u slučaju da su im ugrožena vitalna prava u toku izbornog procesa ili ako su primijetili zloupotrebe u izbornom procesu.

Izvor:RTCG