Objavljen spot za kampanju "Glasaj slobodno"

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) je pokrenuo kampanju “Glasaj slobodno” kako bi promovisao neprikosnoveno pravo građana/ki na slobodan politički izbor. CDT je u svrhu kampanje objavi i spot.

Kako su kazali siz CDT-a, cilj kampanje je da građane/ke podsjeti na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju te da niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima utiče na njihov izbor.

"Ovim promotivnom spotom podsjećamo da je zakonom zabranjeno korišćenje državne imovine u izborne svrhe. Za ovo djelo je zaprijećena kazna zatvora do pet godina", kazali su. Na sajtu CDT-a (https://www.izbori2020.cdtmn.org/) je postavljena aplikacija pomoću koje građani/ke mogu poslati prijave u slučaju da su im ugrožena vitalna prava u toku izbornog procesa ili ako su primijetili zloupotrebe u izbornom procesu.

"Moć je u rukama građana, oni su sami iza glasačkog paravana i tamo slobodni da podrže koga god žele. Glasaj slobodno!", ističu iz CDT-a. Video materijali su pripremljeni u okviru projekta podržanog od strane Britanske ambasade Podgorica.

 

VIDEO SPOT - "GLASAJ SLOBODNO"

 

 

Izvor: RTCG