Uvešće platformu za praćenje novca iz državnog budžeta

Koalicija Crno na bijelo planira uvođenje principa "otvorenog trezora", odnosno stvaranje jasne, jednostavne i transparentne onlajn platforme na kojoj bi svi građani, nevladine organizacije i druga zainteresovana lica mogla u svakom trenutku pratiti sve uplate i isplate sa računa državnog trezora, kao i svih računa lokalnih samouprava u Crnoj Gori.

 “Samo takvim, do kraja otvorenim i transparentnim vođenjem javnih finansija, mogu se spriječiti brojne zloupotrebe koje se decenijama sistemski sprovode u Crnoj Gori, a zbog kojih se desetine miliona eura javnog novca umjesto u razvoj države, koriste za podmićivanje, čašćavanje ili bahaćenje političkih funkcionera DPS-a i njenih satelita, ukazali su u platformi Crno na bijelo“, saopšteno je iz te koalicije.

Građanski pokret URA je, kao članica platforme „Crno na bijelo“, godinama insistirao na javnom objavljivanju svih transakcija sa računa državnog trezora, kao i trezora lokalnih uprava i preduzeća čiji je osnivač Skupština Opštine, ističući da „vlast koja radi po zakonu i koja ne zloupotrebljava novac poreskih obveznika, nema čega da se plaši“.

„Princip „otvorenog trezora“ bi bio izuzetno pristupačan i jednostavan za sve građane/ke. Svi podaci bi bili jasno izloženi na sajtu Vlade Crne Gore, a ažurirali bi se na dnevnom nivou za sve uplate/isplate iz državnog trezora, ali i svih trezora lokalnih uprava i njihovih preduzeća. Koliko bi samo afera „Ramada“ i mnogo većih afera od te bilo otkriveno i procesuirano, da taj institut postoji godinama unazad, a samo na takav način – uvođenjem transparentnog pristupa i principa odgovornosti za učinjeno, možemo spriječiti brojne zloupotrebe i čuvati javne finansije“, ukazali su u platformi „Crno na bijelo“.

 

Izvor: rtcg