Albanska Koalicija Demokratska Partija, Demokratska Unija Albanaca i Demokratski Savez u Crnoj Gori podnijela izbornu listu Državnoj izbornoj komisiji

Albanska Koalicija Demokratska Partija, Demokratska Unija Albanaca i Demokratski Savez u Crnoj Gori podnijela je izbornu listu Državnoj izbornoj komisiji pod nazivom Koalicioni shqiptar „Bashkë nji za“ Partia Demokratike, Unioni Demokratik i Shqiptarëve dhe Lidhja Demokratike në Mal të Zi – Albanska Koalicija „Jednoglasno“ Demokratska Partia, Demokratska Unija Albanaca i Demokratski Savez u Crnoj Gori.

Državna izborna komisija vrši pregled dostavljene dokumentacije koju propisuje član 46 Zakona o izboru odbornika i poslanika, kao i potrebnu dokumentaciju za svakog kandidata sa liste. Takođe, Državna izborna komisija utvrđuje da li lista ima potreban broj potpisa podrške birača.

Ukoliko utvrdi da izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva “Koalicioni shqiptar „Bashkë nji za“ Partia Demokratike, Unioni Demokratik i Shqiptarëve dhe Lidhja Demokratike në Mal të Zi – Albanska Koalicija „Jednoglasno“ Demokratska Partia, Demokratska Unija Albanaca i Demokratski Savez u Crnoj Gori” sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, Državna izborna komisija potvrđuje i proglašava izboru listu.

Ako DIK utvrdi da izborna lista sadrži određene nedostatke donijeće, u roku od 48 sati od prijema izborne liste, zaključak kojim se podnosiocu liste nalaže da, najkasnije u roku od 48 časova od dostavljanja zaključka, otkloni te nedostatke. Tim zaključkom se podnosiocu ukazuje na radnje koje treba da obavi radi otklanjanja nedostataka.

Izvor i foto:dik.co.me