U svijetu gdje možete biti bilo šta, budite dobri

Natali Fernando (44) je šetala sa svojim petogodišnjim sinom Rudijem kad je dječak doživio izliv bijesa jer ga je majka zamolila da krenu dalje. Rudi ima poremećaj iz spektra autizma, a takvim osobama je teško da se preusmjere na nešto drugo, posebno ako uživaju.