"Odluka ASK-a pokušaj sabotaže popisa"

Odluka ASK-a da članovi popisne komisije dobiju status javnog funkcionera je zloupotreba položaja u političke svrhe i pokušaj opstrukcije da se popisne komisije ne formiraju kako bi se tim potezom popis stanovništva odložio, smatra sekretar Izvršnog odbora Glavnig odbora SNP CG Dragan Vukić.