CG će se zadužiti do 500 miliona eura

Crna Gora će, na osnovu rebalansa i odluke o zaduživanju za ovu godinu, izaći na strano tržište i pokušati da realizuje euroobveznice do nivoa od 500 miliona eura, saopštio je ministar finansija Darko Radunović.

DIK da reaguje, potpisi zloupotrebljavani

Nevladinoj organizaciji Centar za demokratsku tranziciju (CDT) javilo se više građana koji sumnjaju da su njihovi lični podaci zloupotrijebljeni i potpisi falsikovani za podršku jednom od predsjedničkih kandidata, saopštio je direktor CDT-a Dragan Koprivica.

Danilović pozvao opoziciju da ga podrži

Predsjednik Ujedinjene Crne Gore (UCG) Goran Danilović predložio je ostalim opozicionim subjektima da ga podrže kao predsjedničkog kandidata na izborima 15. aprila. On je to predložio u javnom obraćanju liderima ostalih opozicionih subjekata, koje je objavio Dan.