Dovoljno potencijala za dinamičniji energetski sektor

Crna Gora ima dovoljno stručnog i naučnog potencijala, koji može pomoći da se u energetskom sektoru krene dinamičnije, posebno u oblasti hidropotencijala, a trebalo bi i razmisliti o ideji osnivanja Savjeta za energetiku, saopšteno je na otvaranju 6. Savjetovanja Crnogorskog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne mreže (CG KO CIGRE).