Božović: "Servisi podrške neophodni su u kontinuitetu, a ne samo dok traje projekat" (video)

Osnaživanje i integracija osoba sa invaliditetom se odnosi na proces pružanja podrške i inkluzije osoba u sve aspekte društva, tako je i „Udruženje za podršku OSI“ iz Bijelog Polja, uz brojne projekte koje su do sada realizovali, ali i one čija je realizacija u toku, kroz razne programe pokušava da doprinese što boljim uslovima za život osoba kojima je pomoć potrebna.