Skupština usvojila rebalans budžeta

Skupština je usvojila izmjene Zakona o budžetu za ovu godinu, odnosno rebalans, koji podrazumijeva redefinisanje mjera u naplati prihoda od akciza i promjene u strukturi rashoda u cilju unaprijeđenja kvaliteta javnih usluga.