"Lista medija na koje se odnose restriktivne mjere uvedena prije više od dvije godine"

Iz Agencije za elektronske medije (AEM) saopštili su da je lista medija na koje se odnose restriktivne mjere prije 2022. godine, te da pismo Savjeta Agencija od 3. jula ove godine predstavlja obavještenje o izmjeni akta na osnovu kojeg se više od dvije godine sprovode restriktivne mjere Evropske unije prema ruskim medijima, a ne (novu) odluku Agencije i njenog Savjeta o njihovom uvođenju.

"Restriktivne mjere su uvedene na osnovu Odluke Vlade Crne Gore i na snazi su od 2022. godine. Odluka Vlade Crne Gore je donijeta na osnovu člana 8 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama i njom se uvode međunarodne restriktivne mjere kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike. Postupci Agencije predstavljaju samo sprovođenje navedene Odluke. Agencija za elektronske medije je u periodu od aprila 2022. do jula 2024. godine vodila više postupaka i izrekla odgovarajuće mjere emiterima i kablovskim operatorima zbog kršenja odredbi člana 16 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama i Odluke Vlade Crne Gore o uvođenju pomenutih međunarodnih restriktivnih mjera", kazali su iz AEM-a.

U postupcima koje je vodila u ovom periodu, Agencija je, ističu, sprovela isključivanje programa, na koje se mjere primjenjuju, iz ponude kablovskih operatora, kao i isključivanje sadržaja iz programa medija registrovanih u Crnoj Gori. U svim do sada pokrenutim postupcima od strane Agencije, subjekti nadzora su usaglasili svoj rad sa Vladinom Odlukom. Rješenja o ovim postupcima dostupna su na sajtu Agencije, a informacije o implementaciji mjera u Izvještajima o radu za 2022. i 2023. godinu, koji su takođe dostupni javnosti. Odluka Vlade je, od 2022. godine do danas, mijenjana i dopunjavana nekoliko puta i Agencija je sa ovim promjenama blagovremeno upoznavala emitere i kablovske operatore. To se, ističu, dogodilo i 3. jula ove godine. "Obavještenje je nastalo na osnovu Vladine Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na djelovanja Ruske Federacije kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini, koju je donijela Vlada Crne Gore od 25. juna 2024. godine.

Članom 55 Odluke Vlade Crne Gore propisano je da su organi i pravna lica nadležni za primjenu restriktivnih mjera uvedenih ovom odlukom, a Agencija za elektronske medije je samo jedan od tih organa, dužni da u okviru svojih nadležnosti obezbijede primjenu ove odluke, kao i da o preduzetim aktivnostima obavijeste Ministarstvo vanjskih poslova", rekli su iz AEM-a.  Ovom izmjenom, za kablovske operatore i emitere u Crnoj Gori, nije kažu nastala nikakva nova pravna okolnost jer su mjere na snazi i primjenjuju se od 2022. godine. Imajući u vidu važnost dosljednog sprovođenja restriktivnih mjera, poručuju da Agencija s posebnom pažnjom vrši monitoring distribuiranih i emitovanih sadržaja pružalaca AVM usluga, i u slučaju bilo kakvog odstupanja od restriktivnih mjera i uključivanja programa ili sadržaja spornih lica u ponudu, "bez odlaganja će preduzeti mjere iz svoje nadležnosti, što je i do sada činila".

Izvor:AEM

Foto:RTNK