Uručeni poklon paketići romskoj djecu u Strojtanici i Rakonjama

U susret novogodišnjim praznicima raukovodilac Odjeljenja u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Miloš Kljajević i izvršni direktor NVO Bjelopoljski demokratski centar Zdravko Janjušević , koji je i član Tima za praćenje primjene Lokalnog akcionog plana za integraciju Roma Opštine Bijelo Polje uručili su danas poklon paketiće romskoj djeci u naseljima Strojtanica i Rakonje.