Kordić: Bjelopoljska opština primjer kako jedna lokalna samouprava doprinosi EU integracijama (video)

Lokalne i regionalne vlasti predstavljaju važan dio EU i važan faktor implementacije ključnih politika i suočavanja sa izazovima - od klimatskih promena,  prevazilaženja ekonomskih i socijalnih razlika, do prijema migracija, poručio je predsjednik Opštine Bijelo Polje, Petar Smolović.

Govoreći na panelu “Značaj pristupanja Crne Gore EU za građane”, organizovanom u okviru projekta „Evropski dan u tvom gradu“, Smolović je, između ostalog, kazao da se sve više pitanja rješava na lokalnom i regionalnom nivou, jer su najbliži potrebama građana.

“Lokalne i regionalne vlasti imaju prvu i glavnu ulogu u procesu razvoja i poboljšanja životnog standarda. Osjećaj Evrope i evropskog načina života leži upravo u lokalnim i regionalnim razlikama, ali i u njihovoj saradnji.  I Lisabonski ugovor, ne samo da je otvorio novo poglavlje u istoriji razvoja EU, već je reafirmisao lokalne samouprave u kreiranju EU politika. Po prvi put se pominje princip regionalne i lokalne samouprave. Ugovor daje veću ulogu lokalnim i regionalnim vlastima kao konsultativnim tijelima u zakonodavnoj proceduri, osigurava da svaka priprema propisa započne sa razmatranjem efekta na lokalnom i regionalnom nivou, prije svega o finansijskim troškovima i administrativnim teretima. Nakon usvajanja ovog ugovora, lokalne i regionalne vlasti su postale ključni faktor u ostvarivanju ekonomske i socijalne kohezije kao jednog od glavnih ciljeva EU”, istakao je predsjednik Opštine.

Smolović je naglasio i da je Opština Bijelo Polje do sada uradila dosta toga kada je u pitanju organizacija i funkcionisanje svojih organa i službi, posebno kroz dobijanje BFC sertifikata, povećanje transparentnosti i otvorenosti prema građanima.

“U narednom periodu planiramo uvođenje e-uprave, čime ćemo zaokružiti proces unapređenja rada lokalne samouprave”, dodao je on.

Podsjetio je i da je u prethodnom periodu Opština kroz  EU fondove  dobijala značajna sredstva za brojne infrastrukturne projekte, ali, i za realizaciju partnerskih projekata, u cilju poboljšanja uslova života, prije svega ranjivih kategorija stanovništva.

“Od 2008. godine do danas mi smo dobili sredstva za realiazciju  četiri veoma važna infrastrukturna projekta. Bespovratna sredstva smo dobili za izgradnju gradske garaže – 525. 000 eura, dobili smo pomoć za izgradnju kanalizacione mreže - 3 miliona i 100 eura, za  izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - 3 miliona eura i za rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju  milion i 375 hiljada. To je preko 8 miliona eura bespovratnih EU sredstava”, podvukao je prvi čovjek bjelopoljske opštine.

On je poručio i da je zadatak svih, kako onih u lokalnoj samoupravi, tako i onih u civilnom sektoru, da u narednom periodu rade na povlačenju bespovratnih sredstva iz EU fondova, kako bi građani u što većoj mjeri osjetili benefite od procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Da je proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji zajednički projekat svih, potvrdila je danas u Bijelom Polju i glavna pregovaračica Crne Gore sa Evropskom unijom, Zorka Kordić.

“ Vlada formalno vodi pregovore sa Evropskom unijom, ali u ovom sinergetskom projektu moraju svi da učestvuju”, podvukla je ona.

Kordić je  istakla da proaktivne opštine, kakva je bjelopoljska, sa idejama, timovima i vizijama, mogu da na najbolji način doprinesu procesu evropskih integracija.

“Opštine svojim primjerom treba da pokažu neke dobre prakse, a bjelopoljska lokalna samouprava, kako je saopštio predsjednik Smolović, vodi se principima transparentnosti i principima oslobađanja od pretjeranih administrativnih procedura,što su preduslovi za efikasno funkcionisanje ma koje lokalne samouprave u sistemu principa i pravila Evropske unije”, navela je glavna pregovaračica Crne Gore sa Evropskom unijom.

Ona je istakla da će Kancelarija za evropske integracije raditi i na daljem unapređenju saradnje sa lokalnim samoupravama, a sve u cilju ostvarivanja benefita za sve građane.

Posebno se osvrnula na potpisavanje Memoranduma o saradnji između Kancelarije za evropske integracije i NVO Multimedijal, ističući da ova bjelopoljska nevladina organizacija treba da posluži kao primjer i drugima.

“Zahvaljujući ovoj saradnji kreirali smo i ovdje EU kutak, koji će biti centralno mjesto, ne samo za pružanje opštih informacija o procesu, već i o segmentima politike proširenje. Želimo da EU kutak bude ona prva stanica za svakog građanina ove opštine, da se informiše o tome šta mogu biti benefiti procesa i onome što zaista mogu biti konkretne ideje, projekti i mougćnosti u okvirima javnih politika i politika EU”, podvukla je Kordić.

Punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji opšti je cilj i najveći interes svih građana, kazao je i predsjednik NVO Multimedijal, Željko Đukić.

“Međutim, da bi ostvarili taj naš cilj, potrebno je odlučnije i snažnije da djelujemo, da se udržimo i da pored legislative i zakona, primjenjujemo i jasno definisana evropska pravila. Siguran sam da tako odlučno i udruženo već za nekoliko godina možemo da ostavrimo taj cilj”, naglasio je Đukić, dodajući da će se na taj način stvoriti bolji uslove za buduće generacije.

Iskazao je i zadovoljstvo što građani sve više shvataju značaj evropskih integracija.

“Razumiju koliko je taj proces važan za vladavinu prava, ekonomiju, demokratiju, slobodu govora i druge socijalne, društvene i političke aspkte u našoj državi”, dodao je Đukić.

Memorandum o saradnji NVO Multimedijal Montenegro, čiji je predjsednik,  i Kancelarije za EU integracije,  prema riječima Đukića, odličan je primjer udruživanja.

“Naša nevladina organizacija je najveći promoter evropskih intergacija na sjeveru Crne Gore u kontinuitetu. I drago mi je da kroz ovaj projekat ‘Evropski kutak na sjeveru CG’ decentralizujemo evropska dešavanja, koja su uglavnom bila u Podgorici”, naveo je Đukić.

Na kraju je poručio da su u procesu EU integracija svi podjednako važni - mladi, penzioneri, političari, poljoprivrednici, studenti, privrednici, svi građani Crne Gore.

Radna posjeta glavne pregovaračice Crne Gore sa Evropskom unijom, Zorke Kordić, Bijelom Polju, dio je projekta „Evropski dan u tvom gradu“, koji realizuje Generalni sekretarijat Vlade.

Autorka: Sanja Dulović

Foto I video: Vladimir Jelić