Bosansko-hercegovačke legende našle svoje mjesto u zbirci ,,Bašeskijini mrtvi”

Alma Zornić relativno kasno se pojavila na književnoj sceni, ali je strasno prikupljala bosanske legende, koje su i sabrane u njenoj prvoj zbirci ,,Bašeskijini mrtvi”, kazao je bosansko-hercegovački pisac Adnadin Jašarević predstavljajući ovu knjigu na REFESTICON-u.

Pored legendi, u ovoj zbirci našle su se i kratke horor priče, a rukopis je nagrađen od strane Fondacije za izdavaštvo BiH 2020. godine.

,,Ovo su zapravo savremene priče obavijene tim velom bosanskih legendi. U njima provijava strah, ali su ovo priče o smrti I ljubavi”, kazao je Jašarević.

Istakao je da u pričama Zornić nema katarze.

,,Nema oslobođenja niti osvješćenja, Zornić izbjegava komunikaciju sa čitaocem, i to je ono što, između ostalog, karateriše ovo djelo”, pojasnio je ovaj bosansko-hercegovački pisac.

Autorka Zornić, kazala je da su se u ovoj zbirci našle priče o čovjeku, o teškim sudbinama ljudi…

“Prilikom pisanja ove zbirke, iako sam se oslanjala na legende, morala sam dosta toga istraživati, tako da ovo nijesu priče koje su isključivo product moje mašte”, navela je Zornić.

Inače, Zornić piše kratke književne forme, priče i pripovijetke koje su vezane uz magijski realizam i kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine. Ima preko trideset objavljenih priča, kako u regionalnim, antološko žanrovskim tako i u domaćim zbirkama za djecu i omladinu. Osim zajedničkih zbirki i zbornika, priče su joj objavljivane i u književnim časopisima, interne stranicama i portalima. U refestikonskim zbirkama priče su joj objavljene četiri puta.

 

Autorka: Sanja Dulović i Eldina Bećirović

Foto: Vladimir Jelić