Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje formirao je novu kategoriju na veb portalu posvećenju parlamentarnim izborima u Crnoj Gori pod nazivom Izbori 2020. U ovoj kategoriji će biti objavljivane novosti o izbornoj kampanji kao i predstavljanje učesnika u skladu sa Pravilima ove medijske kuće.