Plutajući park od reciklirane plastike

Neobični park “Recycled” u Roterdamu nastao je na ideji da se iz rijeke „Nieuwe Maas“ skupi otpad prije nego što dođe do Sjevernog mora. Plastika, koja je izvađena iz rijeke, reciklirana je, a od nje su sagrađene plutajuće platforme.