Naučio francuski jezik za 17 dana

Što smo stariji, sve nam teže ide učenje novih stvari, a posebno jezika. Zato se mnogi u odraslom dobu ni ne odlučuju na ovaj poduhvat, iako postoje metode koje znatno mogu da olakšaju savladavanje stranog vokabulara i gramatike.