Ukida se funkcija premijera

Turska je danas objavila dekret kojim se na predsjednika prenose ovlašćenja premijera i vladinih ministara, u skladu sa prelaskom države na predsjednički sistem, što znači da izvršna vlast pripada šefu države.