Počelo antropološko testiranje sportista u Bijelom Polju

Oko 85 mladih bjelopoljskih sportista proći će sedmodnevna antropološka testiranja, koja Centar za sport i rekreaciju organizuje već drugu godinu.

Antropološko testranje organizovano je u cilju profesionalizacije bjelopoljskog sporta, odnosno radi procjene sportskog talenta, identifikacije tjelesnih sposobnosti i segmenata koje treba unaprijediti.

“Cilj nam je da uzorkovanu grupu ispratimo kroz kompletan olimpijski ciklus od četiri godine, kako bi na osnovu tih podataka pratili performanse mladih sportista sa godišnjom evaluacijom njihovog sportskog statusa.  Takođe, ovi rezultati će biti jako kvalitetan parametar koji će poslužiti trenerima u budućem planiranju trenažnih procesa”, kazao je za Radio Bijelo Polje direktor Centra za sport i rekreaciju, Marko Maslovarić.

On je istakao i da će rezultati biti upoređeni sa prošlogodišnjim, a prezentovaće ih na ovogodišnjem seminaru za kondicionu pripremu sportista.

Koordinator za naučno-istraživački rad u oblasti sportskih nauka u Institutu za sport i sportsku medicine, MSc Marko Joksimović, kazao je da se na osnovu rezultata testiranja može odrediti trenutna spremnost svakog igrača ponaosob, kao i određene fizičke sposobnosti u kojima igrač zaostaje i na osnovu toga kreirati individualni pristup pri izradi kondicionog programa.

“Savremeni kondicioni trening zahtjeva individualizaciju pri izradi kondicionog programa, kao i pri njegovoj realizaciji, jer se samo na taj način mogu ispuniti uslovi za ulazak u sportsku formu svakog igrača pojedinačno, sa aspekta kondicione (fizičke) pripreme”, pojasnio je Joksimović, dodajući da je testiranje sastavni dio svakog planskog rada u sportu, kao objektivnog mjerila postignutog napretka svakog sportiste.

Mjerenja i testiranja, pored Joksimovića, vrši i profesor fizičkog vaspitanja u OŠ “Marko Miljanov”, mr Adnan Mušović.

Autorka:Sanja Dulović

Foto: Centar za sport i rekreaciju

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE