Podjela Kosova ne bi bila dobra ni za Srbe

Ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli ocijenio je da podjela ili razmjena teritorija između Srbije i Kosova ne bi bila prihvatljiva za većinu građana Kosova, kao i da bi bila štetna po interese Srba koji žive na tom prostoru, posebno u centralnim djelovima Kosova.