Program

PONEDJELJAK

00:07 -10:00 Jutarnji program
10:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
10:05 - Top 6
10:30 - Tema dana
11:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
11:05 - Dešavanja u gradu - najava 1
11:10 - Hit dana
11:15 - Kult press 2
11:30 - Vijesti
11:40 - Oglasi i reklamni blok 2
12:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
12:05 - Hit dana
13:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
13:05 - Hit dana
13:45 - Sport press 2
14:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
14:05 - Hit dana
14:30 - Dnevnik
14:50 - Oglasi i reklamni blok 3
15:00 - Dešavanja u gradu - najava 2
15:05 - Hit dana
15:30 - Kult press 3
16:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
16:05 - Hit dana
16:10 - Sport press 3
16:30 - Vijesti
17:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
17:05 - Hit dana
17:10 - Oglasi i reklamni blok 4
17:30 - Kult press 4
18:00 - Tema dana
18:35 - Dešavanja u gradu - najava 3
18:45 - Sport press 4
19:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
19:05 - Hit dana
19:10 - Muzički duel
19:30 - Vijesti
19:40 - Oglasi i reklamni blok 5
20:00 - Muzički noćni program

UTORAK

00:07 - 10:00 Jutarnji program
10:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
10:05 - Top 6
10:30 - Tema dana
11:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
11:05 - Dešavanja u gradu - najava 1
11:10 - Hit dana
11:15 - Kult press 2
11:30 - Vijesti
11:40 - Oglasi i reklamni blok 2
12:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
12:05 - Hit dana
12:15 - Tajne zdravlja
13:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
13:05 - Hit dana
13:15 - Šoubiz magazin
13:45 - Sport press 2
14:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
14:05 - Hit dana
14:30 - Dnevnik
14:50 - Oglasi i reklamni blok 3
15:00 - Dešavanja u gradu - najava 2
15:05 - Hit dana
15:30 - Kult press 3
16:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
16:05 - Hit dana
16:10 - Sport press 3
16:30 - Vijesti
17:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
17:05 - Hit dana
17:10 - Oglasi i reklamni blok 4
17:30 - Kult press 4
18:00 - Tema dana
18:35 - Dešanaj u gradu - najava 3
18:45 - Sport press 4
19:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
19:05 - Hit dana
19:10 - Mini koncert
19:30 - Vijesti
19:40 - Oglasi i reklamni blok 5
20:00 - Muzički noćni program

SRIJEDA

00:07 - 10:00 Jutarnji program
10:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
10:05 - Top 6
10:30 - Tema dana
11:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
11:05 - Dešavanja u gradu - najava 1
11:10 - Hit dana
11:15 - Kult press 2
11:30 - Vijesti
11:40 - Oglasi i reklamni blok 2
12:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
12:05 - Hit dana
13:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
13:05 - Hit dana
13:15 - Šoubiz magazin
13:45 - Sport press 2
14:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
14:05 - Hit dana
14:30 - Dnevnik
14:50 - Oglasi i reklamni blok 3
15:00 - Dešavanja u gradu - najava 2
15:05 - Hit dana
15:30 - Kult press 3
16:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
16:05 - Hit dana
16:10 - Sport press 3
16:30 - Vijesti
17:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
17:05 - Hit dana
17:10 - Oglasi i reklamni blok 4
17:30 - Kult press 4
18:00 - Tema dana
18:35 - Dešavanja u gradu - najava 3
18:45 - Sport press 4
19:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
19:05 - Hit dana
19:10 - Muzički duel
19:30 - Vijesti
19:40 - Oglasi i reklamni blok 5
20:00 - Muzički noćni program

ČETVRTAK

00:07 - 10:00 Jutarnji program
10:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
10:05 - Top 6
10:30 - Tema dana
11:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
11:05 - Dešavanja u gradu - najava 1
11:10 - Hit dana
11:15 - Kult press 2
11:30 - Vijesti
11:40 - Oglasi i reklamni blok 2
12:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
12:05 - Hit dana
13:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
13:05 - Hit dana
13:15 - Mladi za mlade
13:45 - Sport press 2
14:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
14:05 - Hit dana
14:30 - Dnevnik
14:50 - Oglasi i reklamni blok 3
15:00 - Dešavanja u gradu - najava 2
15:05 - Hit dana
15:30 - Kult press 3
16:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
16:05 - Hit dana
16:10 - Sport press 3
16:30 - Vijesti
17:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
17:05 - Hit dana
17:10 - Oglasi i reklamni blok 4
17:30 - Kult press 4
18:00 - Tema dana
18:35 - Dešavanja u gradu - najava 3
18:45 - Sport press 4
19:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
19:05 - Hit dana
19:10 - Mini koncert
19:30 - Vijesti
19:40 - Oglasi i reklamni blok 5
20:00 - Muzički noćni program

PETAK

00:07 - 10:00 Jutarnji program
10:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
10:05 - Top 6
10:30 - Tema dana
11:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
11:05 - Dešavanja u gradu - najava 1
11:10 - Hit dana
11:15 - Kult press 2
11:30 - Vijesti
11:40 - Oglasi i reklamni blok 2
12:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
12:05 - Hit dana
13:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
13:05 - Hit dana
13:15 - OSI
13:45 - Sport press 2
14:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
14:05 - Hit dana
14:30 - Dnevnik
14:50 - Oglasi i reklamni blok 3
15:00 - Dešavanja u gradu - najava 2
15:05 - Hit dana
15:30 - Kult press 3
16:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
16:05 - Hit dana
16:10 - Sport press 3
16:30 - Vijesti
17:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
17:05 - Hit dana
17:10 - Oglasi i reklamni blok 4
17:30 - Kult press 4
18:00 - Tema dana
18:35 - Dešavanja u gradu - najava 3
18:45 - Sport press 4
19:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
19:05 - Hit dana
19:10 - Muzički duel
19:30 - Vijesti
19:40 - Oglasi i reklamni blok 5
20:00 - Muzički noćni program

SUBOTA

00:07 - 10:00 Jutarnji program
10:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
10:05 - Top 6
11:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
11:05 - Dešavanja u gradu - najava 1
11:10 - Hit dana
11:15 - Kult press 2
11:30 - Vijesti
11:40 - Oglasi i reklamni blok 2
12:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
12:05 - Hit dana
13:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
13:05 - Hit dana
13:45 - Sport press 2
14:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
14:05 - Hit dana
14:30 - Hronika RBP
14:50 - Oglasi - reklamni blok 3
15:00 - Dešavanja u gradu - najava 2
15:05 - Hit dana
15:30 - Kult press 3
16:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
16:05 - Hit dana
16:10 - Sport press 3
16:30 - Vijesti
17:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
17:05 - Hit dana i Top 6
17:40 - Oglasi i reklamni blok 4
17:30 - Kult press 4
18:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
18:30 - Dešavanja u gradu - najava 3
18:45 - Sport press 4
19:00 - Naslovi + Vremenska prognoza + Stanje na putevima
19:05 - Hit dana
19:10 - Mini koncert
19:30 - Vijesti
19:40 - Oglasi i reklamni blok 5
20:00 - Muzički noćni program