Boja očiju određuje prag bola

Za oči se odavno zna da se u njima oslikavaju sreća, tuga, patnja, bijes… Međutim, zahvaljujući naučnicima sa Univerziteta u Pitsburgu, sada se zna da njihova boja pokazuje koliki prag bola određena osoba može da podnese, kao i ko je za koje sportove talentovan.