Premijerski sat 20. marta

Crnogorski premijer Duško Marković odgovaraće na pitanje predstavnika poslaničkih klubova u parlamentu na sjednici koja će biti održana 20. marta. Rok za dostavijanje pitanja predsjedniku Vlade Crne Gore u pisanoj formi je najkasnlje 72 sata prije početka sjednice.

Za privatnike i liječenja van CG 19 miliona eura

Fond za zdravstveno osiguranje sklopio je dvogodišnje ugovore sa 15 privatnih ustanova, koje će pružati specijalističke preglede i operacije osiguranicima kojima ove usluge ne mogu biti pružene u državnim bolnicama zbog nedostatka ljekara specijalista.