Pejanović: Crna Gora posvećena sprovođenju obaveza u okviru Berlinskog procesa

Crna Gora pokazuje jasnu opredijeljenost da jača partnerstvo u oblasti bezbjednosti, a Upravljačka grupa za bezbjednost u okviru Berlinskog procesa daće doprinos očuvanju bezbjednosti, ne samo kroz sprovođenje obaveza koje proističu iz Berlinskog procesa, već i pronaženju adekvatnih odgovora na potencijalne izazove, rizike i prijetnje, kazao je državni sekretar u MUP-u Dragan Pejanović na otvaranju prvog sastanka Upravljačke grupe, koji se danas održava u Podgorici.

Diskusija o unapređenju modaliteta u oblasti borbe protiv teškog i organizovanog kriminala, trgovine ljudima, terorizma i nasilnog ekstremizma koja je započela na Zapadnobalkanskom samitu u Londonu u julu ove godine, nastavljena je kroz model Upravljačke grupe za bezbjednost, naveo je Pejanović, izražavajući uvjerenje da će doprinijeti ne samo rješavanju aktuelnih prijetnji, već i identifikaciji budućih izazova i rizika.

U tom kontekstu, naglasio je značaj efikasne i blagovremene razmjene operativnih i obavještajnih informacija i podsjetio na nedavno potpisani Sporazum o automatizovanoj razmjeni podataka između država potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi koji ima za cilj da policijsku saradnju izdigne na veći nivo.

 

Izvor: CdM