Nema sistematskog mučenja i zlostavljanja

U zatvorskom sistemu Crne Gore nema sistematskog mučenja i zlostavljanja, ali nekoliko pojedinačnih slučajeva dokazali su da i dalje pažnja mora biti usmjerena na ovaj problem, rekao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Šućko Baković.

On je kazao da je zatvorski sistem u Crnoj Gori i dalje je zasnovan na tradicionalnom zatvorskom pristupu i neophodno ga je mijenjati sa onim koji se bazira na tretmanu reintegracije i rehabilitacije.

Prema njegovim riječima, opredjeljenost Crne Gore za novi pristup može se vidjeti i u „Strategiji za izvršenje krivičnih sankcija 2017-2021“.

Reforme u oblasti krivičnih sankcija, kako je Baković kazao, podrazumjevaju jačanje zakonodavnog okvira i mehanizama, promovisanje alternativnih sankcija i poboljšanje uslova u zatvorima.Komentarišući sistem alternativnih sankcija, Baković je na Nacionalnoj konferenciji o funkcionisanju krivičnih sankcija, rekao da one daju dobre rezultate kada su u pitanju reintegracija i resocijalizacija, a da pritom manje koštaju državu.

Prema njegovim riječima, u savremenom društvu često se postavlja pitanje uspostavljanja ravnoteže izmedju retributivnog i pragmatičnog pristupa.

„Pod uticajem kontinentalnog prava, Crna Gora je dugo bila opredjeljena za koncept resocijalizacije, koji se nije najbolje pokazao“, naveo je Baković.

Izvor:mina