Donijeti zakon o izbornoj administraciji

Centar za demokratsku traziciju (CDT) pozvao je političke partije da pokrenu hitan dijalog o novom rješenju za stvaranje nezavisne institucije Državne izborne komisije (DIK) i donošenju zakona o izbornoj administraciji kojim bi se uredio rad ključnog organa za sprovođenje izbora.

Iz te nevladine organizacije (NVO) smatraju da je krajnji momenat da partije ostave po strani "svoje političke strategije i taktike" i da se konačno okrenu onome što je nesumnjivi interes crnogorskog društva - stvaranje boljeg okvira za fer izbore.

CDT je danas predstavio rješenja za uspostavljanje nezavisne institucije, navodeći da je izborna administracija samo jedan od problema koji se mora riješiti prije izbora.

"Ako uzmemo u obzir da treba pripremiti donošenje novog zakona koji zahtijeva kvalifikovanu većinu, usvojiti nove podzakonske akte, raspisati konkurse za nove članove, obezbijediti potrebne resurse za rad institucije i ostaviti joj makar 12 mjeseci za pripremu izbornog procesa i uhodavanje – jasno je da se sa ovim procesom mora krenuti odmah", poručili su iz CDT-a.

Izvor:mina