Odbor o Predlogu zakona o Predsjedniku

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmatraće danas Predlog zakona o Predsjedniku Crne Gore, kojim je predviđeno da, poslije prestanka funkcije, ima pravo na naknadu zarade i da koristi službeni automobil sa vozačem.

Predsjednik države, po prestanku funkcije, moći će da koristi kancelariju i da zaposli po jednog savjetnika i administrativnog radnika.

Predlogom zakona o Predsjedniku Crne Gore, koji je utvrdila Vlada, predviđeno je da ta prava može koristiti najduže pet godina. Navodi se da je jedan od osnovih ciljeva zakona stvaranje okvira koji će obezbjediti omogućavanje primjerenih prava Predsjedniku za vrijeme vršenja funkcije i prava po njenom prestanku, kao i dignitet funkcije Predsjednika.

„Takođe, utvrđivanjem prava Predsjedniku Crne Gore po prestanku funkcije kao što su: počasni naziv, naknadu zarade, kancelariju, pristup arhivi i pravo na lično obezbjeđenje iskazuje se puno poštovanje prema instituciji Predsjednika“, kaže se u obrazloženju.

Izvor: RTCG