Ubrzati radove, skratiti rokove

Predsjednik Vlade Duško Marković izrazio je danas, prilikom obilaska gradilišta prioritetne dionice Autoputa, zadovoljstvo dosadašnjim radovima i zatražio od svih subjekata uključenih u projekat dodatne napore i zalaganje kako bi aktivnosti bile još intenzivnije, a naš najvažniji infrastrukturni projekat završen što prije i na najvišem nivou kvaliteta.

Na sastanku, kojem su pored predstavnika Vlade kao investitora i kompanije CRBC kao izvođača, prisustvovale i delegacije Monteputa, Državne komisije za reviziju i francusko-italijanskog konzorcijuma Ingerop Conseil & Ingenierie – geodata Engineering, kao nadzornog organa, analiziran je učinak i rad svih komponenti sistema.

"Ocijenjeno je da su dosadašnji radovi izvedeni kvalitetno i, nakon početnih kašnjenja tokom 2016. godine, u predviđenim rokovima. Zaključeno je da je potrebno intenzivirati napore, u dnevnoj komunikaciji ubrzavati realizaciju i gdje je moguće skraćivati rokove kao i da je potrebno što prije okončati rad na poodmaklim projektima snabdijevanja Autoputa električnom energijom i vodom i izrade priključka Smokovac kako bi realizacija tih projekata mogla da počne već ovog ljeta", navodi u saopštenju.

Na sastanku je ukazano na činjenicu da obje države – i Crna Gora i NR Kina – na ovaj projekat ne gledaju samo sa ekonomske strane već da u njemu vide i rezultat kvalitetnih bilateralnih odnosa i projekat koji može da posluži kao dobar primjer.

Marković je rekao na sastanku da, zahvaljujući uspješnoj ekonomskoj politici Vlade, u budžetu ima dovoljno novca za projekat Autoputa i da neće biti niko zadovoljniji od njega kao predsjednika Vlade da sav predviđeni novac bude potrošen jer će to značiti da su svi predviđeni radovi okončani.

Izvor:rtcg