Od IRF 20 miliona eura za kamate na kredit

Za mjeru "Subvencija kamate na kredit za likvidnost i obrtna sredstva" predviđeno je obezbjeđenje kreditne linije kod Investiciono razvojnog fonda u iznosu do 20 miliona eura kreditnih linija, dok bi subvencija kamatne stope na odobrene kredite bila obezbijeđena iz tekuće budžetske rezerve, saopšteno je iz Vlade Crne Gore.

Vlada je na posljednjoj sjednici usvojila Informaciju o mjerama namijenjenim sektoru turizma u okviru Trećeg paketa socio-ekonomskih mjera – kratkoročna mjera "Subvencija kamate na kreditne linije za likvidnost i obrtna sredstva". Podsjeća se da je usljed negativnih kretanja u turističkom sektoru, uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, Vlada usvojila Treći paket socio-ekonomskih mjera, u okviru kojih su kreirane kratkoročne i dugoročne mjere podrške turizmu. U Informaciji se navodi da je za mjeru "Subvencija kamate na reprogram postojećih kredita kod IRF-a i poslovnih banaka" objavljen javni poziv 18. avgusta, po kojem je omogućeno zainteresovanim fizičkim licima, privrednim društvima i preduzetnicima da ostvare pravo na subvenciju kamate tokom grejs perioda, datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo, koji su ostvareni kod poslovnih banaka i Investiciono razvojnog fonda."Javni poziv otvoren je do 31. decembra, a za realizaciju ove mjere Vlada je u septembru odobrila šest miliona eura", navedeno je u Informaciji.

Izvor:RTCG