Potreban nezavisan odgovor na navode o korupciji

Crna Gora je u prvoj polovini ove godine nastavila da primjenjuje akcione planove za Poglavlja 23 i 24 i druga strateška dokumenta, ali je potreban vjerodostojan, nezavisan i efikasan institucionalni odgovor na navode o korupciji i ilegalnom finansiranju političkih stranaka.

To se navodi u Radnom dokumentu Evropske komisije (EK) o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori, koji je objavljen danas.

Navodi se da je dokument zasnovan na izvještajima Crne Gore o sprovođenju akcionih planova za prvu polovinu ove godine, koji su dopunjeni informacijama sa sastanaka pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost, održanih u oktobru.

Ukazuje se da su osim toga korišćeni i drugi izvori, uključujući misije recenziranja, stručne izvještaje koje finansira Evropska unija i izvještaje o praćenju međunarodnih organizacija i civilnog društva.

Crna Gora je, kako se ističe, nastavila da primjenjuje akcione planove za poglavlja 23 i 24 i druga strateška dokumenta u oblasti vladavine zakona i da je usvojila nove.

Podsjeća se da Crna Gora radi na novom zakonskom okviru o medijima, uključujući novi zakon o Radio Televiziji Crne Gore.

Ističe se da su otvorene nove kriminalističke istrage i da je imovina privremeno oduzeta u slučajevima korupcije.

Navodi se da u pogledu tumačenja Ustava i važećeg zakonodavstva zabrinjava ponovno imenovanje predsjednika Vrhovnog suda na treći mandate, uprkos ustavnom ograničenju na dva mandata.

Zabrinjavaju i, kako su kazali, ponovna imenovanja predsjednika sudova koja su već izdržala maksimalna dva mandata utvrđena Zakonom o Sudskom savetu iz 2015. godine.

Ocjenjuje se da je važno da Crna Gora ne preokrene ranije dostignuća u reformi pravosuđa i da nastavi da dalje razvija dosadašnje rezultate, posebno u borbi protiv korupcije, a istovremeno osiguravajući istinsku nezavisnost svih relevantnih institucija, uključujući Agenciju za borbu protiv korupcije.

“Potreban je vjerodostojan, nezavisan i efikasan institucionalni odgovor na nedavne navode o korupciji i ilegalnom finansiranju političkih stranaka”, kaže se u dokumentu EK.

Kako se navodi u Poglavlju 24. razvija se početni korak u borbi protiv trgovine ljudima.

“Crna Gora je povećala učešće u međunarodnoj policijskoj saradnji, što je rezultiralo uspješnim operacijama protiv crnogorskih kriminalnih grupa, u zemlji i inostranstvu. Zaplijenjena je velika količina droge, a istaknuti pripadnici kriminalnih grupa su uhapšeni”, ističe se u dokumentu.

Izvor:rtcg