Bankarski sistem stabilan i otporan na šokove

Najbolji indikator očuvanog povjerenja u bankarski sistem predstavlja rast ukupnih depozita, koji su tokom prvih devet mjeseci ostvarili rast od 9,23 odsto, kazao je viceguverner Centralne banke Crne Gore Nikola Fabris u intevjuu za Vikend novine.

"Ukupan profit poslovnih banaka iznosi 48,6 miliona eura, što nam govori da je sistem stabilan i vrlo otporan na šokove", navodi Fabris.

Ukazuje da je od 13 banaka na kraju septembra 11 imalo profit.

“Uprkos uvođenju stečaja u dvije banke u 2019. godini, ključne bankarske bilansne pozicije na kraju trećeg kvartala tekuće godine bilježe istorijske maksimume i to: iznos novčanih sredstava kod banaka, aktiva banaka, ukupni krediti, ukupni depoziti i ukupan kapital. S druge strane, prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa, zatim učešće nekvalitetnih kredita, te kredita koji kasne više od 30 dana i više od 90 dana u ukupnim kreditima, i učešće nekvalitetne aktive u ukupnoj, sada su na istorijskom minimumu", naveo je Fabris.

Kontinuirano se, kako kaže Fabris, nadzire bankarski sistem koji je likvidan, solventan i sa nekvalitetnim kreditima na rekordno niskom nivou od samo 4,67 odsto ukupnih pozamijca.

Izvor:rtcg