Razmjenjujemo informacije o pranju novca

Uprava policije razmjenjuje podatke na bilateralnoj osnovi sa svim državama u istragama o pranju novca, bez obzira što je isključena iz Egmont grupe.

To je za Pobjedu kazao direktor Uprave policije Veselin Veljović, naglasivši da se razmjena podataka sa svim zemljama odvija bez smetnji.

U radnom dokumentu Evropske komisije o stanju poglavlja 23 i 24 za Crnu Goru navodi se da je integrisanjem Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma u policijskom odjeljenju u okviru Uprave policije automatski isključilo Crnu Goru iz Egmont grupe, platforme za pružanje sigurne razmjene obavještajnih podataka o pranju novca širom svijeta.

U dokumentu je navedeno da Crna Gora zbog nove reorganizacije policije nema pristup ključnim međunarodnim podacima o sumnjivim transakcijama koje prolaze kroz njene finansijske i nefinansijske sektore.

Takođe, navodi se i da bi Crna Gora morala da izmijeni svoje zakone o unutrašnjim poslovima i o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma da bi podnijela zahtjev za članstvo u Egmont.

Za to vrijeme, tokom procesa prijave, koji može trajati do dvije godine, Crna Gora nema pristup ključnim međunarodnim podacima o sumnjivim transakcijama, piše Pobjeda.

Prema Veljovićevim riječima, Uprava policije će, kako očekuje na ljeto ponovo biti formalno primljena u Egmont grupu.

"Mi smo već sve pripremili i na ljeto ćemo biti ponovo primljeni. Svaka država kada mijenja status službe, po principu izlazi iz tog članstva dok ponove ne aplicira. To je proces koji važi za svaku državu, ne samo za Crnu Goru", pojasnio je Veljović.

Izvor:rtcg