Albanska granična policija u Crnoj Gori prema sporazumu

Službenici granične policije Albanije su prethodnih dana boravili teritoriji Crne Gore na osnovu sporazuma dvije države, saopšteno je iz Uprave policije.

Oni su, povodom medijskih informacija o prisustvu granične policije Albanije na teritoriji Crne Gore, kazali da je njihov boravak u skladu sa sporazumom, a u vezi sagledavanja stanja graničnih piramida i oznaka albanske policije i službenika uprava za nekretnine dvije države.

Službenici granične policije Albanije su prethodnih dana boravili na teritorijama opština Andrijevice i Berana u pograničnom dijelu prema Albaniji.„Postoji uredna evidencija na Graničnom prelazu Grnčar o ulasku i izlasku pomenutih službenika i vozila, kao i o vremenskom periodu njihovog zadržavanja u pograničnom dijelu Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Službenici Uprave policije, kako se navodi, u skladu i sa drugim međudržavnim sporazumima, imaju višestruku i kvalitetnu saradnju sa graničnom policijom Albanije.

"Ona se ogleda u brojnim kontaktima i radu u Zajedničkom centru za policijsku saradnju u Plavu, redovne sastanke na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou kao i kroz rad zajedničkih graničnih patrola dvije države u pograničnom dijelu“, navodi se u saopštenju.

 

 

Izvor:mina