Za legalizaciju od 3,5 do 14,2 eura po kvadratu

Za legalizaciju od 3,5 do 14,2 eura po kvadratu

Vlasnici bespravnih objekata koji nijesu podnijeli zahtjev za legalizaciju plaćaće godišnju naknadu za korišćenje zemljišta od 3,55 do 14,2 eura po kvadratu, što će odrediti opštine.

Do sada je, na osnovu podataka prikupljenih od jedinica lokalne samouprave, ukupno obrađeno 29.000 zahtjeva za legalizaciju, kazao je za Pobjedu generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Čanović.

On je naveo da je obaveza opština da donesu podzakonska akta kojim će se utvrditi i naplaćivati naknade za korišćenje zemljišta.

“Naknadu će plaćati vlasnici bespravnih objekata koji su evidentirani na ortofoto snimku, a za te objekte nije podnijet zahtjev za legalizaciju i vlasnici bespravnih objekata za koje je donijeto rješenje o odbijanju legalizacije”, objasnio je Čanović.

Kako je precizirao, naknada će se plaćati na godišnjem nivou, a visina po kvadratu bespravnog objekta se kreće od 0,5 do dva odsto prosječne cijene građenja novoizgrađenog stambenog objekta u Crnoj Gori, koju objavljuje Monstat za godinu koja prethodi godini za koju se naknada utvrđuje.

 

Izvor:rtcg