Knežević podnio ustavnu žalbu

Zbog povreda osnovnih ljudskih prava, među kojima su pravo na pravično suđenje propisano Ustavom Crne Gore, pravo na odbranu, pravo na djelotvorni pravni lijek i pravo na jednakost oružja, odbrana predsjednika Atlas Grupe Duška Kneževića podnijela je ustavnu žalbu.

Očekuju da je Ustavni sud usvoji i pruži mu adekvatnu zaštitu.

Jedan od punomoćnika predsjednika Atlas Grupe Nemanja Jolović ocijenio je da je potvrđivanjem optužnice protiv Kneževića Viši sud u Podgorici nastavio sa grubim kršenjem ustavnih i prava zagarantovanih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

"Zbog uticaja izvršne vlasti na rad pravosudnih organa i miješanja politike u rad tih organa frapantno su kršena prava Duška Kneževića. Prvo, od strane Specijalnog državnog tužioca, a potom i od Višeg suda u Podgorici, a sve u želji da se u što kraćem roku izdejstvuje presuda protiv Kneževića", navodi advokat Jolović.

Izvor: Rtcg