Dovoljno potencijala za dinamičniji energetski sektor

Crna Gora ima dovoljno stručnog i naučnog potencijala, koji može pomoći da se u energetskom sektoru krene dinamičnije, posebno u oblasti hidropotencijala, a trebalo bi i razmisliti o ideji osnivanja Savjeta za energetiku, saopšteno je na otvaranju 6. Savjetovanja Crnogorskog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne mreže (CG KO CIGRE).

Predsjednik CG KO CIGRE, Milutin Ostojić, kazao je da će u skladu sa ciljevima CIGRE, tokom 6. Savjetovanja stručnoj javnosti biti predstavljena najnovija stručna i naučna znanja i iskustva iz oblasti proizvodnje, prenosa, distribucije i potrošnje električne energije i zaštite zivotne sredine.

"Učesnici 6. savjetovanja biće u prilici da, u diskusijama koje će se voditi na sjednicama studijskih komiteta, daju svoj puni doprinos rješavanju aktuelnih problema u elektroenergetskom sektoru uopšte, sa posebnim osvrtom na Crnu Goru i na budući razvoj ovog sektora", rekao je Ostojić.

Izvor: PR Centar