Skoro 900 nezaposlenih biće u programima ZZZCG

Skoro 900 nezaposlenih biće u programima ZZZCG

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje odlučio je da 896 nezaposlenih bude uključeno u programe obrazovanja i osposobljavanja odraslih, za šta je opredijeljeno 429.952 eura.

"Od tog broja 461 polaznik će sticati stručne kvalifikacije, dok će njih 435 sticati ključne vještine.

Programe će realizovati 33 izvođača a za tu namjenu Zavod je opredijelio 429.952 eura", naglasili su iz ZZZCG. Odlukom Upravnog odbora Zavod je objavio danas Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom u iznosu od 3.000.000 eura.

 

 

Izvor: RTCG