KZ ne treba mijenjati bez velike potrebe

Krivično zakonodavstvo u Crnoj Gori među strožijim je u Evropi, a Krivični zakonik (KZ) ne bi trebalo mijenjati bez prijeke potrebe, saopštio je profesor Fakulteta pravnih nauka Zoran Stojanović.

On je to rekao na sjednici skupštinskog Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu na kojoj je obavljeno konsultativno saslušanje povodom peticije „Pravda za Pavla“ kojom se traži uvođenje doživotne kazne zatvora za počinioce najtežih krivičnih djela, posebno nad djecom.

Na odboru je ocijenjeno da peticija, koju je potpisalo oko 6,5 hiljada građana, a parlamentu početkom marta prošle godine dostavila grupa građana, predstavlja jasan signal institucijama.

Stojanović je naveo da je pitanje kaznene politike sudova veoma složeno i da neki argumenti idu u prilog tome da je kaznena politika blaga, a neki suprotno.

Prema analizi koju je Stojanović izradio, koja sadrži poređenja kaznenih raspona u KZ Crne Gore i osam evropskih zemalja, Crna Gora spada u stroža krivična zakonodavstva u Evropi.

Stojanović je rekao da je Crna Gora na drugom mjestu, poslije Srbije, po strogosti propisanih kaznenih raspona.

»Više od polovine pravosudno osuđenih osoba prođe sa uslovnom kaznom, što ide u prilog tome da je kaznena politika blaga. Crnogorski sudovi često koriste institut ublažavanja kazni, skloni su pojednostavljenju stvari, a često izostaju alternativne sankcije«, kazao je on.

Prema njegovim riječima, kada je u pitanju izricanje novčanih kazni, Crna Gora je daleko od standarda.

Stojanović smatra da je po pitanju uvođenja doživotne kazne veoma teško zauzeti decidiran stav.

Kako je naveo, KZ ne bi trebalo da se mijenja bez prijeke potrebe.

»Ja sam za izmjene, ali tek onda kada smo sigurni da možemo nešto dobiti. Nijesam za to da se postojeće rješenje dira. Ne vidim argumente za to«, naveo je Stojanović.

Predstavnica podnosioca inicijative, Aleksandra Vušurovic, kazala je da je za godinu bilo pet ubistava djece mladje od tri godine i jedan pokušaj ubistva dječaka od 12 godina.

Ona smatra da je krajnje vrijeme da se zaštite djeca i da novčana kazna nikako ne može biti dovoljna za počinioce nasilja nad djecom.

Sudija Vrhovnog suda, Petar Stojanović, kazao je da je prošle godine bilo 3.340 osuđujućih presuda, od čega je bilo 967, odnosno 28,95 odsto zatvorskih kazni.

»U samo 4,9 odsto slučajeva izrečene su novčane kazne. Uslovno je osuđeno 41,32 odsto, a prije nekoliko godina taj procenat je bio veći od 60«, rekao je Stojanović.

On smatra da je kaznena politika dobra, ali da zabrinjava veliki broj povratnika izvršenju krivičnih djela.

Stojanović je ocijenio da strože kazne ne utiču na to da se ne vrše krivična djela.

On je naglasio da praksa Evropskog suda nalaže da sistemi koji imaju doživotnu kaznu moraju da obezbijede i pravo na uslovni otpust poslije 25 godina.

»Jedina zemlja u Evropi koja nema taj institut prava na uslovni otpust je Mađarska«, kazao je Stojanović.

Drzavni tužilac u Višem državnom tužilaštvu, Miloš Šoškic, kazao je da stroža kaznena politika ne može biti odvraćajući faktor od vršenja krivičnih djela.

On je podsjetio da je krivično zakonodavstvo u Crnoj Gori izmjenjeno 2017. godine u dijelu uvođenja dugotrajne kazne zatvora, koja ne može biti manja od 30, niti duza od 40 godina.

 Izvor:rtcg