Spriječiti širenje ekstremističke propagande

Vlada Crne Gore čvrsto je opredijeljena da jača otpornost crnogorskog društva na pojavu radikalizacije i nasilnog ekstremizma, posebno onih koje vode ka terorizmu, kazao je državni sekretar u MUP-u Dragan Pejanović na konferenciji u Bratislavi.

"Kroz učešće u regionalnim i globalnim inicijativama Crna Gora daje doprinos očuvanju globalnog mira i bezbjednosti, koje nema alternativu" poručio je državni sekretar u MUP-u i nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma Pejanović, otvarajući danas u Bratislavi konferenciju "Postizanje napora na sprečavanju i suzbijanju terorizma nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu u regionu OEBS-a". Pejanović je istakao da je Crna Gora do sada u ovoj oblasti uradila puno, kako na kreiranju, tako i na sprovođenju niza konkretnih preventivnih mjera, a posebna pažnja posvećena je suzbijanju širenja ekstremističke propagande i radikalističkih ideja na internetu, koje sve više uzimaju maha.

"Crna Gora je izgradila individualne mehanizme prevencije. Preventivne mjere uključuju veliki broj subjekata, edukaciju prosvjetnih i socijalnih radnika, programe zapošljavanja i rad sa mladima, medijima i civilnim sektorom", naveo je Pejanović. On je dodao da je na osnovu prepoznavanja uzroka ovih društvenih devijacija kreiran i novi Akcioni plan za 2019. godinu, a očekuje se da će i novi strateški dokument na kvalitetan način nadograditi postojeće osnove.

"Rizici i prijetnje u modernom društvu svakodnevno se usložnjavaju, susrijećemo se sa izazovima po bezbjednost koji su složeni, nekonvencionalni, sofisticirani, te i naše djelovanje mora biti usklađeno sa aktuelnim društvenim kontekstom. Niti jedna država, bez obzira na svoju veličinu i moć, ne može djelovati izolovano, i samo saradnjom u okviru međunarodnih institucija i efikasnom i pravovremenom razmjenom informacija možemo rješavati ovaj globalni bezbjednosni problem", zaključio je Pejanović.

Izvor: RTCG