Vujanović: Sačuvaćemo liderstvo u evropskim integracijama

Crna Gora će sačuvati liderstvo u evropskim integracijama da bi, vrednujući individualni pristup, doprinjela evropskoj integraciji regiona, rekao je bivši predsjednik države Filip Vujanović.

On je učestvovao je na VII Globalnom Baku Forumu koji se održava u Bakuu, u organizaciji Nizami Ganjavi internacionalnog centra iz Azerbejdžana.

"Novi narativ i viziju Zapadnog Balkana možemo kreirati samo ako uvažimo geografske, istorijske i vrijednosti ukupnih potencijala ovog regiona", kazao je Vujanović.

On je rekao da su privredni i potencijali nauke i kulture Zapadnog Balkana ogromni i neiskorišćeni.

"Na ovoj osnovi novi narativ Zapadnog Balkana je nužan a vizija do 2030 godine jasna. Dosadašnji narativ je udaljavao države, narode i gradjane, usporavao integracije i otežavao razvoj", kazao je Vujanović.

Izvor: Mina