U predškolske ustanove upisano 21,66 hiljada djece

U Crnoj Gori je u školskoj 2018/2019. godini u predškolske ustanove upisano 21,663 hiljada djece, što je za 4,

3 odsto više u odnosu na predhodnu godinu.

Prema podacima Monstata u Crnoj Gori ima 47 predškolskih ustanova, od kojih 21 javna i 26 privatnih.

Navodi se da ima i 166 vaspitnih jedinica u okviru kojih je organizovano 756 vaspitnih grupa.U predškolske ustanove upisano je 10,17 hiljada djevojčica odnosno 46,9 odsto i 11,5 hiljada dječaka ili 53,1 odsto.

Podaci Monstata pokazuju da je od ukupnog broja, u javne ustanove upisano 95,5 odsto djece.U vaspitnim grupama u javnim ustanovama prosječno je 30 djece, a u privatnim 13.

Izvor: Mina

Foto: Antena M