Guberinić: "PovećatI nivo svijesti žena sa invaliditetom da prepoznaju i da reaguju na nasilje"

Povećanje suzbijanja nasilja nad ženama i djevojčicama , podržavanje ekonomske nezavisnosti ranjivih grupa žena i djevojčica i doprinos smanjenja razlika između muškaraca i žena glavni su ciljevi projekta „Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena i djevojčica u Crnoj Gori-EKOS“ koji je okupio mrežu od 10 nevladinih organizacija sa sjevera Crne Gore.