Skupština danas usvojila Statut i donijela više važnih odluka

Odbornici lokalnog parlmenta jednoglasno su danas usvojili  inovirani tekst Statuta Opštine, koji prema riječima Marine Petrić, glavnog administratora Opštine, sadrži nova, kvalitetna  rješenja, kojima  se želi profesionalizovati izvršna vlast, unaprijediti rješenja na kojima počiva sistem lokalne vlasti,  te omogućiti profesionalniji, odgovorniji i efikasniji rad.