Održane dvije informativno-edukatvne radionice u sklopu projekta "Mobilni Eko tim"

NVO Novi poredak u partnerstvu sa NVO Korak promjene nastavlja realizaciju projekta ,,Mobilni Eko tim'' čiji je je cilj edukacija mladih u oblasti ekologije u saobraćaju. Do sada su održane tri informativno-edukativne radionice kojom prilikom su srednjoškolci JU Gimnazija "Miloje Dobrašinović“ informisani o raznim aspektima zagađenja prirodnog okruženja a posebno od čega zavisi nivo zagađenosti vazduha u urbanim sredinama i koji su mehanizmi zaštite životne sredine od negativnog uticaja saobraćaja.

U nastavku projekta održane su dvije edukativne radionice sa naglaskom na kreativnost i mobilnost mladih gdje je njihov zadatak da pomoću mobilnih aplikacija i podsredstvom svoje lične kreativnosti osmisle priču o posledicama desvastacije prirodne sredine i zaštiti eko sistema i prirodnog okruženja u saobraćaju i naprave priču-strip.

Prema riječima koordinatora na projektu profesora Radivoja Bogavca, na ovako kreativan način učenici se direktno uključuju u proces razumijevanja posledica zagađivanja prirodne sredine i narušavanja biodiverziteta i u formi priče-stripa imaju mogućnost da publikuju svoje lično viđenje problematike narušavanja ekološke ravnoteže u saobraćaju. Problem desvastacije prirodnog okruženja je sveprisutan u našem društvu i potrebno je intezivno kod mladih ljudi razvijati senzibilitet vezano za pitanja očuvanja ekološke ravnoteže i preventivno djelovati u ovom pravcu putem informativnih radionica i direktnog uključivanja mladih u aktuelna problemska pitanja.

U narednoj fazi projekta su predviđene još tri edukativne radionice i izložba stripa u cilju publikovanja problema narušavanja ekološke ravnoteže i biodiverziteta u sveri saobraćaja. Predavači na projektu su dr Dragić Rabrenović i mr Kemal Musić. Projekat je podržan od strane Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore i traje šest mjeseci. 

Koordinator projekta, prof. Radivoje Bogavac

 

Saopštenje i foto: NVO Novi poredak