Za bjelopoljske poljoprivrednike i ove godine deset plastenika od TIKE

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje u saradnji sa turskom agencijom za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) obezbijedio je i ove godine deset plastenika za bjelopoljske poljoprivrednike,  a njihovo montiranje je u toku.

Donacija vrijedna preko 20.000 eura, predstavlja kontinuitet ulaganja turske organizacije u poljoprivredu Bijelog Polja i ostalih opština sjevera Crne Gore.

TIKA je i prošle godine donirala određeni broj plastenika i košnica sa formiranim rojevima i opremom za pčelare, kao i sadni materijal za maline sa sistemom za navodnjavanje.“Plastenici su površine 17m x 7m, sa metalnom konstrukcijom i pratećim sistemom za navodnjavanje po principu ‘’kap po kap’’. 

Vjerujem da će ova donacija unaprijediti proizvodnju povrća u Bijelom Polju i povećati konkurentnost ovdašnjih proizvoda, a poljoprivrednicima omogućiti dobre uslove  za bavljenje poljoprivredom i dobru zaradu”, kazao je Jasmin Ćorović, sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj.  

 

Izvor:Sajt Opštine