Dvadeset osma sjednica lokalnog parlamenta 31. januara

Dvadeset osma sjednica lokalnog parlamenta, održaće se 31. januara, u sali Skupštine opštine Bijelo Polje, sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu naći će se devet tačaka, i to:

 1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine za 2021.godinu;
 2. Izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcije lokalne samouprave za 2021.godinu;
 3. Predlog Odluke o utvrđivanju broja odbornika;
 4. Predlog Odluke o prestanku mandata predsjedniku Opštine;
 5. Predlog Odluke o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine Nerminu Bećiroviću;
 6. Predlog Odluke o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine Ernadu Suljeviću; 
 7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganju na građevinskom zemljištu;
 8. Izbori i imenovanja; 
 • Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU ,,Ratkovićeve večeri poezije" o izboru direktora Ustanove;
 • Predlog Odluke o prestanku mandata članu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;
 1. Izbor predsjednika Opštine.

 

Sjednicu će Radio Bijelo Polje direktno prenositi.

 

Tekst objavila: Eldina Bećirović

Foto: Arhiva RBP