Konkurs CGO: Organizacije civilnog društva da budu aktivni učesnici u procesu evropeizacije CG (video)

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisao je, u okviru projekta Organizacije civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika - M’BASE, konkurs za podršku projektima tih organizacija.

Predstavljajući konkurs u Bijelom Polju, programski direktor CGO i grant menadžer u okviru pomenutog projekta, Petar Đukanović, saopštio je da ovaj javni poziv ima za cilj da doprinese osnaživanju organizacija civilnog društva da budu aktivni učesnici u procesu evropeizacije i demokratizacije Crne Gore.

“Ovim javnim pozivom želimo da podržimo organizacije civilnog društva da kroz svoje projekte doprinesu rješavanju onih ključnih izazova u procesu evropskih integracija sa kojima se Crna Gora suočava, odnosno da učestvuju u procesu donošenja odluka i svih reformi koje proces evropskih integracija donosi. Takođe, jedan od ciljeva je i osnaživanje saradnje i jačanje partnerstava između OCD, ali i OCD i lokalnih samouprava”, kazao je Đukanović.

Od organizacija civilnog društva se, kako je rekao Đukanović,  traži da predlože projekte koji će zapravo biti odogvor na neki od ključnih izazova u procesu evropskih integracija, a to su zapravo svi oni izazovi koje imamo u izvještajima međunarodnih organizacija, a prije svega Evropske komisije o napretku Crne Gore, ali i domaćih organizacija koje prate taj proces.

 “Mogu da apliciraju sa svojim prijedlozima projekta na način što će njima  odgovoriti na neke od ključnih tema, kao što su unapređenje vladavine prava, razvoj civilnog društva, građanskog aktivizma i volonterizma na lokalnom nivou, promocija rodne ravnopravnosti, promocija i zaštita ljudskih prava, posebno onih prava margnalizovanih grupa, monitoring rada javnih institucija…”, naveo je programski direktor CGO.

Poziv je upućen svim organizacijama civilnog društva sa teritorije cijele Crne Gore, a posebno onima  koje planiraju svoje aktivnosti u manje razvijenim djelovima naše zemlje.

“Ovim pozivom želimo da stimulišemo organizacije iz manje razvijenih djelova države da se uključe u taj proces evropskih integracija Crne Gore”, rekao je Đukanović, dodajući da je uloga organizacija civilnog društva vrlo značajna u procesu ukupnih reformi koje se odvijaju u Crnoj Gori u okviru evropksih integracija, ali i da je do sada možda najveći fokus bio na organizacijama iz Podgorice.

Konkurs traje do 9. maja, a za finansiranje projekata biće izdvojeno 550 hiljada EUR.

“Ta sredstva biće raspodijeljena organizacijama u dvije kategroije, za manje razvijene predviđena je Kategorija 1 koja podrazumijeva projekte od  minimum deset hiljada, do maksimalno 20 hiljada EUR, a Kategorijom 2 biće obuhvaćeni oni od 20 do 60 hiljada EUR“, naveo je  programski direktor CGO i grant menadžer.

Ipak, kako je naglasio,  poziv ne podrazumijeva samo finansijsku podršku.

“Već i niz drugih vrsta podrške, kao što su mentorska u realizaciji tih projekata, u izgradnji kapaciteta za javno zastupanje određnih ideja, za veći uticaj organizacija civilnog društva u procesu donošenja javnih politika, njihovom monitornigu….”, dodao je Đukanović.

Napomenuo je i da je neophodno da sve organizacije civilnog društva budu registrovane po Zalonu, da imaju sjedište u Crnoj Gori  i da su regsitrovane najmanje 12 mjeseci prije roka za slanje prijedloga projekata.

Projekat Organizacije civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika - M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje sprovodi uz podršku Evropske unije.

Projekat traje do kraja 2023. Godine, a u okviru njega biće raspisano još poziva za finansiranje projekata organizacija civilnog društva.

Autorka: Sanja Dulović

Foto i video: Vladimir Jelić

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRZAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE