Udruženje paraplegičara dobilo licencu za pružanje socijalnih usluga (video)

Udruženje paraplegičara za Bijelo Polje i Mojkovac dobilo je licencu za pružanje socijalnih usluga – pomoć u kući i personalna asistencija, čime će se značajno unaprijediti i standardizovati taj vid pomoći licima sa invaliditetom, poručila je predsjednica tog udruženja, Milka Stojanović.

Gostujući u emisiji „Osnaživanje i integracija osoba sa invaliditetom“, Stojanović je istakla da je proces licenciranja bio jako zatjevan, jer postoje jasne i precizne procedure koje se moraju poštovati i primjenjivati u radu.

„Ipak, zahvaljujući podršci Ministarstva rada i socijalnog staranja i predstavnicima Centra za socijalni rad, koji su prenijeli znanje i gradili kapacitete stručnog kadra za pružanje obje usluge, naša organizacija je ispunila prostorne i kadrovske uslove i dobila licencu za pružanje socijalnih usluga pomoć u kući i personalne asistencije“, kazala je predsjednica Udruženja paraplegičara za Bijelo Polje i Mojkovac.

Stojanović je kazala da usluge podrške za osobe sa invaliditetom podrazumijevaju usluge koje doprinose potpunom uključivanju osoba sa invaliditetom u život zajednice kojoj pripradaju.

 „Imaju za cilj da poboljšaju, održe i unaprijede kvalitet života lica sa invaliditetom i spriječe njihovo institucionalno zbrinjavanje. Ovaj program će uticati na smanjenje socijalne isključenosti osoba sa invaliditetom, doprinijeće povećanju angažovanja u radu Udruženja, a svakako će uticati na smanjenje diskriminacije OSI. Takođe, pružanjem ovih usluga direktno se utiče na smanjenje nezaposlenosti lica sa invaliditetom, jer im se pruža mogućnost da zarađuju za život obavljajući poslove koje su slobodno odabrali uz podršku personalnog asistenta“, pojasnila je Stojanović.

Ona je napomenula da svi koji žele ostvariti pravo na korišćenje usluga podrške za život u zajednici, zahtjev podnose Centru za socijalni rad.

„Nakon podnošenja zahtjeva, predstavnici Centra za socijalni rad vrše uvid u socijalni status pojedinca, obavljaju razgovor, te na osnovu donesenog rješenja, a u saradnji sa pružaocima usluga, izrađuju individlni prgram rada, kako bi se korisniku usluge pružile na što kvalitetniji način“, ispričala je Stojanović u emisiji „Osnaživanje i integracija osoba sa invaliditetom“.

Podsjetila je i da su organizovali obuku za deset personalnih asistenata sa Biroa rada.

„Deset lica iz kategorije teže zapošljivih sa evidencije nezaposlenih Biroa rada obučili smo za pružaoce  socijalnih usluga licima sa invaliditetom, nakon čega su im dodijeljeni i sertifikati“, kazala je Stojanović, napominjući da Kancelarija za osobe sa invaliditetom, formirana pri Sekretarijatu za opšte upravne poslove i društvene djelatnosti, u svojoj bazi podataka ima upisano preko hiljadu osoba sa invaliditetom, što dodatno ukazuje na važnost pružanja standardizovanih usluga socijalne zaštite.

Istakla je i da je već obezbijeđena usluga personalne  asistencije i pomoći u kući  za četiri korisnika u trajanju od pet  mjeseci.

Predsjednica Udruženja paraplegičara za Bijelo Polje i Mojkovac napomenula je i da je dobijanje licence zapravo rezultat projekta ,,Ravnopravan život u zajednici“, koji se realizovali u partnerstvu sa Udruženjem mladih volontera „Iskra“.

Projekat je finasijski podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja posredstvom  Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa u oblasti Podrška izgradnji i unapređenju kapaciteta organizacije civilnog društva pružalaca usluga socijalne i dječije zaštite djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju, mladim, odraslim i starim licima, u procesu dobijanja licence za obavljanje djelatnosti i kvalitetnijeg pružanja usluga socijalne i dječije zaštite.

AUDIO SNIMAK EMISIJE

Autorka: Sanja Dulović

Foto i video: Vladimir Jelić

Tonska realizacija: Milan Knežević

Audio obrada: Sanida Kajević

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE