Paketi hrane i higijene za korisnike programa "Pomoć u kući"

Opštinska organizacija Crvenog krsta Bijelo Polje uz pomoć američke humanitarne organizacije LDS Charities obezbijedila je humanitarnu pomoć za 27 korisnika programa "Pomoć u kući".

Geronto domaćice koje svakodnevno posjećuju korisnike, brinu o njima i njihovim potrebama uručile su im pakete hrane i higijene.

“Trudimo se da svakog mjeseca sa ovakvim vidom pomoći pokrijemo određeni broj korisnika koji su u stanju potrebe, čije su penzije male, ili tog mjeseca imaju neke neplanirane troškove pa im je ova pomoć jako značajna", saopštio je koordinator u opštinskom Crvenom krstu Mašan Živković.

On je kazao da od marta mjeseca, kada su u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom Crne Gore započeli implementaciju programa "Pomoć u kući", pored redovnih aktivnoasti pokušavaju da i kroz druge vidove pomoći omoguće korisnicima svu potrebnu pomoć, a samim tim unaprijede usluge i oplemene program.

“Imamo dobru saradnju sa partnerima, donatorima pa smo i kroz podjelu humanitarne pomoći našli prostora da obuhvatimo i ovu kategoriju korisnika, koja je prepoznata kao jedna od najranjivijih, jer se radi o licima iznad 65 godina”, naveo je Živković.

Koordinator Opštinske organizacije Crvenog krsta zahvalio se donatoru na izdvojenim sredstvima za nabavku ove pomoći, kao i partnerima na dobroj zajedničkoj implementaciji projekta, koji je od velikog značaja za skoro 150 korisnika ovog programa.

“Veliku zahvalnost i pohvale zaslužuju i geronto domaćice koje i tokom trajanja pandemije korona virusa svoj dio posla obavljaju na profesionalan način, na dobrobit korisnika”, istakao je Živković.

On je poručio da će Opštinski Crveni krst i u narednom periodu uz pomoć partnera, lokalne samouprave, donatora nastaviti da pomaže starije sugrađane kako kroz implementaciju ovog i sličnih projekata, tako i kroz druge vidove pomoći, a sve u okviru mandata i Zakonskih okvira rada ove humanitarne organizacije.

Izvor i foto: PR TIM OO Crvenog krsta Bijelo Polje